Testování antimikrobiálních účinků přírodních extraktů na vybrané zástupce rodu Arcobacter

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilha, David
dc.contributor.author Šubrtová, Martina
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:41:26Z
dc.date.available 2016-06-09T12:41:26Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64557
dc.description.abstract Tato práce pojednává o poměrně nedávno objeveném rodu bakterií Arcobacter, o jeho historii, morfologii, kultivaci, onemocnění, která tato bakterie mohou způsobovat a také o možnostech prevence těchto onemocnění. Zejména se zaměřuje na testování antimikrobiálních účinků extraktů z vybraných přírodních produktů vůči této bakterii. V práci jsem testovala inhibiční efekt extraktu brusinky, hřebíčku, plodů a semínek vinné révy, semínek granátového jablka, zeleného, bílého a černého čaje, čaje Pu-Erh, zrnkové a rozpustné kávy. Jelikož se stále objevují nové rezistence různých bakterií k jednotlivým typům antibiotik, je nutné hledat i přírodní alternativy těchto antimikrobiálních léků. Po dalším testování by se některé látky mohly stát potenciálním prostředkem v "boji" s mikroorganismy nejen v potravinářském průmyslu. cze
dc.format 131 s.
dc.format.extent 6879885 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Arcobacter cze
dc.subject antimikrobiální aktivita cze
dc.subject extrakt cze
dc.subject brusinka cze
dc.subject hřebíček cze
dc.subject vinná réva cze
dc.subject granátové jablko cze
dc.subject čaj cze
dc.subject káva cze
dc.subject disková difuzní metoda cze
dc.subject mikrodiluční metoda cze
dc.subject Arcobacter eng
dc.subject antimicrobial activity eng
dc.subject extract eng
dc.subject cranberries eng
dc.subject clove eng
dc.subject grape eng
dc.subject pomegranate eng
dc.subject tea eng
dc.subject coffee eng
dc.subject disk diffusion method eng
dc.subject microdilution method eng
dc.title Testování antimikrobiálních účinků přírodních extraktů na vybrané zástupce rodu Arcobacter cze
dc.title.alternative Antimicrobial testing of natural extracts against selected bacteria of the genus Arcobacter eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pejchalová, Marcela
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This paper deals with a relatively recently discovered family of bacteria Arcobacter, its history, morphology, cultivation, diseases, which causes and prevention of this disease. Above all, it is focuses on testing the antimicrobial effects of the extracts from natural products of chosen against this bacterium. In this work, I tested the inhibitory effect of extracts of cranberries, cloves, berries and grape seed, pomegranate seeds, green, white and black tea, Pu-Erh tea, beans and soluble coffee. As there is continuing occurrence of new resistance of various bacteria to the different types of antibiotics, it is neceséry to search natural alternatives to these antimicrobial drugs. After further testing certain substances could become a potential tool for "fighting" with the microorganisms not only in the food industry. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35472
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 30348
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account