POJETÍ MOTIVACE V ODBORNÉ LITERATUŘE:Motivace žáků ZŠ z pohledu pedagogické odborné literatury versus reality

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Šplíchalová, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:40:37Z
dc.date.available 2016-06-09T12:40:37Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64533
dc.description.abstract Studentka v teoretické části charakterizuje pojmy spojené s motivací. Bude se zabývat definicemi motivace a druhy motivace, které se ve škole vyskytují. Dále bude vysvětlovat jak se motivace podle odborné literatury uplatňuje na žáky ZŠ. V praktické části bude studentka objasňovat výsledky, které zjistila pomocí kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum bude probíhat s učiteli i dětmi na běžné ZŠ, prostřednictvím rozhovorů a pozorování. Cílem práce bude porovnání motivace žáků na ZŠ z pohledu odborné literatury versus reality. cze
dc.format 56 s.
dc.format.extent 1058138 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject motivace cze
dc.subject odborná literatura cze
dc.subject učitelé cze
dc.subject žáci cze
dc.subject realita cze
dc.subject motivation eng
dc.subject academical literature eng
dc.subject teachers eng
dc.subject pupils eng
dc.subject reality eng
dc.title POJETÍ MOTIVACE V ODBORNÉ LITERATUŘE:Motivace žáků ZŠ z pohledu pedagogické odborné literatury versus reality cze
dc.title.alternative Concept of motivation in the professional literature: The motivation of primary school students in terms of pedagogical professional literature versus reality eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ehlová, Marcela
dc.date.accepted 2016-05-24
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis deals with the characterization of terms connected with motivation. It closely describes the definitions of motivation, its classifications and practical occurrences. Further chapters explain how motivation can be used to influence the pupils, according to the academical sources. The analytic part focuses on interpretations of qualitative research outcomes. It was carried out through interviewing and observing the pupils and teachers on one of Czech primary schools. The main aim of the thesis is comparing the outcomes of the pupils observations, the theories described in literature and reality. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33992
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 30545
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account