Filantropie jako snaha o výchovu k lidumilství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Vašková, Monika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:40:24Z
dc.date.available 2016-06-09T12:40:24Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64522
dc.description.abstract Práce se věnuje tématu filantropie se zaměřením na školské prostředí. Popsána je historie a současná podoba filantropie v České republice. V teoretické části jsou také vysvětleny veřejné sbírky, neziskové organizace a prosociální výchova. V praktické části je proveden kvantitativní výzkum pomocí dotazníku. Cílem práce je zjistit, jak jsou na tom mladí lidé v oblasti dobročinnosti, a jak v dnešním sociálním státu schopnost solidarity a pomoci druhým. cze
dc.format 61 s.
dc.format.extent 1549753 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject filantropie cze
dc.subject výchova k lidumilství cze
dc.subject veřejné sbírky cze
dc.subject prosociální výchova cze
dc.subject philantrophy eng
dc.subject charity and humanity in education eng
dc.subject public collections eng
dc.subject pro-social education eng
dc.title Filantropie jako snaha o výchovu k lidumilství cze
dc.title.alternative Philanthropy as the Effort for Charity and Humanity in Education eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2016-05-24
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the topic of philanthropy focusing on the school environment. It describes the history and current form of philanthropy in the Czech Republic. In the theoretical part, public collections, non-profit organizations and pro-social education are explained. In the practical part, quantitative research by means of a questionnaire is carried out. The object of the thesis is to find out how young people behave regarding philanthropy and how, in the young generation, the ability of solidarity and to help others is built in today's social state education. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33994
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 30519
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account