Vnímání kriminality ve vybraných skupinách mládeže v Pardubicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horálek, Adam
dc.contributor.author Borovcová, Nikol
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:39:47Z
dc.date.available 2016-06-09T12:39:47Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64510
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodu teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se kriminality mládeže, dále se zabývám socializačními faktory působícími na mládež. V dalších kapitolách se věnuji tématu chudoby v rodinách, sociální kontrole a trestům, které hrozí delikventní mládeži. Praktická část zjišťuje, prostřednictvím nezúčastněného a zúčastněného pozorování a rozhovorů, jak vybrané skupiny pardubické mládeže nahlíží na kriminalitu. cze
dc.format 77 s.
dc.format.extent 1343885 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject kriminalita cze
dc.subject mládež cze
dc.subject rodina cze
dc.subject vrstevníci cze
dc.subject chudoba cze
dc.subject criminality eng
dc.subject youth eng
dc.subject family eng
dc.subject cohorts eng
dc.subject poverty eng
dc.title Vnímání kriminality ve vybraných skupinách mládeže v Pardubicích cze
dc.title.alternative Perception of Criminality in Selected Groups of Youth in Pardubice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Andrš, Zbyněk
dc.date.accepted 2016-06-03
dc.description.abstract-translated The thesis is divided into theoretical and research parts. In the beginning of the theoretical part, there are discussed basic concepts regarding juvenile delinquency and socialization factors affecting on youth. In the next chapters I focus on subject of poverty in families, social control and penalization impending to deliquent youth. The research part finds out, through unconcerned and concerned observation and the interviews, how selected groups of Pardubice is youth see the criminality. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34007
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 31212
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account