Etnografie Banátu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ryška, Tomáš
dc.contributor.author Hryzlíková, Monika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:39:44Z
dc.date.available 2016-06-09T12:39:44Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64507
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o životě banátských Čechů, především však o aktuálních faktorech, ovlivňujících tento do nedávna autonomní "svět" místních obyvatel. Práce vznikla na základě propojení teoretických a empiricky získaných dat. Zásadním mezníkem této práce je historický základ, upřesnění etnické identity, vliv turismu a reemigrace. Dané téma se v současné době stává velmi diskutovaným. Tato práce zaznamenává aktuální stav české menšiny v rumunském Banátu. cze
dc.format 82 s.
dc.format.extent 4872952 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Banát cze
dc.subject české vesnice cze
dc.subject turismus cze
dc.subject identita cze
dc.subject Banat eng
dc.subject Czech villages eng
dc.subject tourism eng
dc.subject identity eng
dc.title Etnografie Banátu cze
dc.title.alternative Ethnography of Banat eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Andrš, Zbyněk
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the life of Banat Czechs, specifically on the current factors influencing this until recently autonomous "world" of local inhabitants. The thesis is based on the combination of theoretical and empirical data. The major milestone of this thesis is a historical basis, an ethnic identity clarification, a tourism impact and a reemigration. The topic is currently becoming widely discussed. The thesis records the current situation of the Czech minority in Romanian Banat. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34027
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 30926
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account