Interakce romských dětí s neromskými v prostředí praktické školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Viková, Lada
dc.contributor.author Janků, Petra
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:39:42Z
dc.date.available 2016-06-09T12:39:42Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64505
dc.description.abstract Tato práce se zabývá vztahy romských dětí s neromskými v prostředí praktické školy a vlivem pedagogů na vztahy mezi dětmi. Zaměřuje se především na faktory, kterými jsou tyto vztahy utvářeny a dále reprodukovány do jejich společenství. Jako metodologie je užito především zúčastněného pozorování, rozhovory s učiteli a neformální rozhovory s dětmi. Snaží se odpovědět na otázku: "Jaká je vzájemná interakce romských a neromských dětí v prostředí praktické školy?" cze
dc.format 56 s.
dc.format.extent 1473660 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject děti cze
dc.subject sociálně znevýhodněné prostředí cze
dc.subject praktická škola cze
dc.subject interakce cze
dc.subject children eng
dc.subject socially disadvantaged background eng
dc.subject practical school eng
dc.subject interaction eng
dc.title Interakce romských dětí s neromskými v prostředí praktické školy cze
dc.title.alternative Interaction of Roma and non-Roma children in the practical school eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Andrš, Zbyněk
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated This work deals with interaction of Roma and non-Roma children in the practical school and with influence of teachers on the relationship among children. It focuses primarily on the main factors by which are these relations created and further reproduced in their communities. As for methodology, primarily is used participant observation, interviews with teachers and informal interviews with children. It tries to answer the question: "What is the interaction of Roma and non-Roma children in the practical school?" eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34028
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 30912
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account