Já, avatar: identitární dynamika ve věku virtuálních komunit

Show simple item record

dc.contributor.advisor Samek, Tomáš
dc.contributor.author Filipová, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:39:39Z
dc.date.available 2016-06-09T12:39:39Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64503
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na utváření online identit a na vztah mezi online a offline identitami uživatelů virtuálního světa Second Life. Pomocí deiktické perspektivy popisuje přístupy, které uživatelé používají při adresování své identity. Také se zabývá vztahem mezi vzhledem uživatelů a jejich avatarů a jeho vlivem na identity. cze
dc.format 81 s.
dc.format.extent 1905342 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject identity cze
dc.subject deixe cze
dc.subject virtuální svět cze
dc.subject Second Life cze
dc.subject identities eng
dc.subject deixis eng
dc.subject virtual world eng
dc.subject Second Life eng
dc.title Já, avatar: identitární dynamika ve věku virtuálních komunit cze
dc.title.alternative Avatar me: identity dynamics in the age of virtual communities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ryška, Tomáš
dc.date.accepted 2016-05-31
dc.description.abstract-translated The work focuses on online identity creation and on relatinship between online and offline identities of user sof virtual world Second Life. Using deictic perspective describes approaches that people use when addressing their identity. It also examines the relationship between users appearance and appearance of their avatars, and its impact on identity. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34011
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 30882
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account