Růst fenoménu volných sexuálních vztahů v LGBT komunitě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Synková, Hana
dc.contributor.author Mensa, Václav
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:39:37Z
dc.date.available 2016-06-09T12:39:37Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64501
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tématem nezávazných sexuálních vztahů v LGBT komunitě, zejména mezi mužskou částí této menšiny. Fenomén sexuálních vztahů a jejich vyhledávání se plynule vyvíjí už dlouhou dobu, nicméně v posledních letech se počet mužů, kteří nezávazný sex vyhledávají, markantně zvyšuje. Výzkum je zaměřený na důvody, které muže k vyhledávání sexu vedou, na popis míst, kde se sex odehrává a na rizika spojená s tímto jevem. cze
dc.format 53 s.
dc.format.extent 1110834 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject homosexualita cze
dc.subject LGBT cze
dc.subject nezávazný vztah cze
dc.subject nezávazný sexuální vztah cze
dc.subject homosexuality eng
dc.subject LGBT eng
dc.subject casual relationship eng
dc.subject casual sexual relationship eng
dc.title Růst fenoménu volných sexuálních vztahů v LGBT komunitě cze
dc.title.alternative Increase of the phenomenon of the open sexual relatioships within the LGBT community eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Retka, Tomáš
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated Main topic of this thesis are casual sexual relationships among LGBT komunity, especially among males within this minority. The phenomenon of sexual relationships and searching for them fluently increases for a very long time, but, in last years, the number of men looking for casual sexual relationship is even higher. Research is oriented to reasons, which makes men to look for sexual relationships, description of places, where the sexual acts are most common and risks connected to this phenomenon. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34013
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 30877
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account