Analýza sociálních dopadů procesu prekarizace práce v současné společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jetmarová, Jana
dc.contributor.author Klimešová, Karolina
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:39:22Z
dc.date.available 2016-06-09T12:39:22Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64489
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zjistit, zda a do jaké míry mají matky- samoživitelky zkušenost s prekérními formami práce a jak tento případný fakt ovlivňuje jejich socioekonomické postavení. Práce reflektuje fenomén prekarizace práce z genderového úhlu pohledu. Zároveň si všímá širších společensko-politických souvislostí zkoumaného fenoménu, které jsou teoreticky zakotveny jako součást současných procesů neo-liberalizace. Práce vychází z terénního výzkumu, postaveného na zúčastněném pozorování a na rozhovorech s respondenty. cze
dc.format 54 s.
dc.format.extent 1024014 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject prekérní práce cze
dc.subject matky-samoživitelky cze
dc.subject flexibilizace cze
dc.subject neoliberalismus cze
dc.subject gender cze
dc.subject precarious work eng
dc.subject mother-single parent eng
dc.subject flexibilisation eng
dc.subject neoliberalism eng
dc.subject gender eng
dc.title Analýza sociálních dopadů procesu prekarizace práce v současné společnosti cze
dc.title.alternative Analysis of the social impact of the process of precarious work in contemporary society eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hloušková, Zuzana
dc.date.accepted 2016-06-03
dc.description.abstract-translated The aim of this Bachelor thesis is to explore, if and to what extent single parent mothers experience precarious work and how this potential fact influences their socioeconomic status in our society. This thesis reflects phenomenon of precarious work due to gender. Simultaneously, it notices wider social-political context of this phenomenon, which is theoretically embedded, as a component of current neo-liberalization processes. This thesis is based on fieldwork, which used participants´ observation and interviews with respondents. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34029
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 28555
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account