Narrative Strategies in Selected Sherlock Holmes Stories

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sampey, Daniel Paul
dc.contributor.author Šafusová, Martina
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:38:35Z
dc.date.available 2016-06-09T12:38:35Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64473
dc.description.abstract This paper focuses on the differences in narrative strategies in two short stories about Sherlock Holmes. In the first part of the paper, the descriptions of different kinds of narrators and ways of expressing characters' thoughts, i.e. for example direct and indirect speech, interior monologue, etc. are provided, as well as a brief summary of the historical background of detective fiction with focus on the changes in narrative style. The second part of this paper deals with finding examples of the described phenomena in "The Speckled Band" and "The Adventure of the Mazarin Stone" and explaining the observed differences between the two stories. eng
dc.format 52 s.
dc.format.extent 964374 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject narrative strategies eng
dc.subject narrator eng
dc.subject Sherlock Holmes eng
dc.subject Dr. Watson eng
dc.subject Speckled Band eng
dc.subject Adventure of the Mazarin Stone eng
dc.subject vyprávěcí strategie cze
dc.subject vypravěč cze
dc.subject Strakatý pás cze
dc.subject Mazarinův drahokam cze
dc.title Narrative Strategies in Selected Sherlock Holmes Stories eng
dc.title.alternative Vyprávěcí strategie ve vybraných příbězích o Sherlocku Holmesovi cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Bubíková, Šárka
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá rozdíly ve vyprávěcích strategiích ve dvou povídkách o Sherlocku Holmesovi. V první části práce jsou popsány různé druhy vypravěčů a způsoby, jakými lze zaznamenat myšlenky postav, tedy např. přímá a nepřímá řeč, vnitřní monolog, apod. Tato část také obsahuje krátké shrnutí historického pozadí detektivní fikce se zvláštním zaměřením na změny ve způsobech vyprávění. Druhá část této práce se zabývá hledáním příkladů popsaných jevů v povídkách "Strakatý pás" a "Mazarinův drahokam" a vysvětlením nalezených rozdílů. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34353
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 29114
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account