Man and Nature in the Poetry of Samuel T. Coleridge and Robert Southey

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vít, Ladislav
dc.contributor.author Neumann, Lukáš
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:38:31Z
dc.date.available 2016-06-09T12:38:31Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64470
dc.description.abstract This bachelor thesis is dealing with selected poetry of Samuel Taylor Coleridge (1772 - 1834) and his contemporary Robert Southey (1774 - 1843), more specifically with poems "Frost at Midnight," "Kubla Khan," and "The Rime of the Ancient Mariner" by S. T. Coleridge; as well as "Madoc," and "The Inchcape Rock" by R. Southey. In its first part the thesis focuses on introducing the discipline of ecocriticism, introduce the authors' perspective of relation between nature and man, and explains the importance of so called 'sublime' for romantics. In the second and third chapter of the thesis ecocritical comparative analyses of selected poetry are covered. The results of the thesis are summarized in conclusion. eng
dc.format 57 s.
dc.format.extent 1438095 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Coleridge, Samuel Taylor cze
dc.subject Southey, Robert cze
dc.subject romantismus cze
dc.subject poezie cze
dc.subject ekokritika cze
dc.subject příroda cze
dc.subject romanticism eng
dc.subject poetry eng
dc.subject ecocriticism eng
dc.subject nature eng
dc.title Man and Nature in the Poetry of Samuel T. Coleridge and Robert Southey eng
dc.title.alternative Člověk a Příroda v Poezii Samuela T. Coleridge a Roberta Southeyho cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sampey, Daniel Paul
dc.date.accepted 2016-05-24
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce se věnuje vybrané poezii Samuela Taylora Coleridge (1772 - 1834) a jeho současníka Roberta Southeyho (1774 - 1843), konkrétně básním Frost at Midnight, Kubla Khan a The Rime of the Ancient Mariner S. T. Coleridge, stejně tak jako Madoc a The Inchcape Rock R. Southeyho. Ve své první části se práce zaměřuje na představení disciplíny ekokritika, představí náhled autorů na vztah mezi přírodou a člověkem a vysvětlí důležitost takzvaného 'vznešena' (the Sublime) pro romantické umělce. Ve druhé a třetí části práce jsou pokryty ekokritické srovnávací analýzy vybraných básní. Závěrečná zjištění jsou shrnuta v závěru práce. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34351
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 25453
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account