Identity in Gish Jen's Mona in the Promised Land

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubíková, Šárka
dc.contributor.author Jeriová, Dominika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:38:26Z
dc.date.available 2016-06-09T12:38:26Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64466
dc.description.abstract The thesis deals with the identity in Gish Jen's Mona in the Promised Land. It primarily analyses the ethnic identity of characters in terms of integration and generational differences. Furthermore, it is concerned with the brief history of Chinese American literature and Chinese immigration. eng
dc.format 56 s.
dc.format.extent 8225062 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject identita cze
dc.subject etnicita cze
dc.subject začlenění cze
dc.subject první a druhá generace cze
dc.subject imigrace cze
dc.subject čínsko-americká literatura cze
dc.subject identity eng
dc.subject ethnicity eng
dc.subject integration eng
dc.subject first and second generation eng
dc.subject immigration eng
dc.subject chinese american literature eng
dc.title Identity in Gish Jen's Mona in the Promised Land eng
dc.title.alternative Identita v románu Gish Jen: Mona in the Promised Land cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kleprlík, Michal
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá zpracováním identity v románu Gish Jen Mona in the Promised Land. Práce se především zaměřuje na analýzu etnické identity postav z hlediska začlenění do společnosti a mezigeneračních rozdílů. V práci je také stručně uvedena historie čínskoamerické literatury a čínské imigrace. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34358
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 22521
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account