Ropná bezpečnost České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kraftová, Ivana
dc.contributor.author Cemperová, Veronika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:38:14Z
dc.date.available 2016-06-09T12:38:14Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64463
dc.description.abstract Záměrem práce je zmapování ropné bezpečnosti ČR. Rovněž je popsána Státní energetická koncepce ČR, která definuje cíle v energetickém sektoru, Bezpečnostní strategie ČR, ve kterých je zkoumáno, jak se postupem času vyvíjela pozice energetické bezpečnosti. Dále je popsána působnost Správy státních hmotných rezerv a dalších společností, které působí v oblasti energetiky v ČR. Nejsou opomenuty ani statistiky těžby ropy v ČR, která není příliš vysoká, statistiky nouzových zásob, a také situace, kdy Správa státních hmotných rezerv rozhodla o uskladnění části ropných hmotných rezerv v Německu. Cílem práce je posoudit hrozby ropné bezpečnosti ČR a zhodnotit připravenost na stav ropné nouze. Připravenost na stav ropné nouze je na poměrně dobré úrovni a mezi hlavní hrozby se řadí vysoká závislost na dovozu ropy, malá diverzifikace exportérů a velmi malá těžba ropy v ČR. cze
dc.format 82 s.
dc.format.extent 1852089 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject energetická bezpečnost cze
dc.subject ropná bezpečnost cze
dc.subject ropa cze
dc.subject ropovody cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject energy security eng
dc.subject oil security eng
dc.subject oil eng
dc.subject pipelines eng
dc.subject Czech republic eng
dc.title Ropná bezpečnost České republiky cze
dc.title.alternative Oil security of the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kadlec, Petr
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated Purpose of this work is mapping of oil security of the CZ. It also describes the State energy Policy of CZ, which defines goals in the energy sector, the Security Strategy of CZ, which is examined how over time developed the position of energy security. It is also describe the scope of the State Material Reserves Administrations and other companies that operate in the energy sector in CZ. It is not be overlooked either statistics of oil production in the CZ, which isn´t high too, statistics emergency stocks, as well as situation, when State Material Reserves Administration decided on the storage of oil emergency stocks in Germany. The goal is to assess the threat of the oil security CZ and to assess preparedness for oil emergency. The readiness of the state of oil emergency is at a relatively good level and among the main threats includes high dependence on oil imports, small diversification of exporters and very little oil production in CZ. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34090
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 29163
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account