Role neziskových organizací v rozvoji měst a obcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maštálka, Martin
dc.contributor.author Aujeská, Gabriela
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:38:08Z
dc.date.available 2016-06-09T12:38:08Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64458
dc.description.abstract Práce pojednává o obecných pojmech z oboru strategického plánování, o jeho podstatě, procesu a metodách tvorby a dále o neziskových organizacích, členění národního hospodářství apod. Zkoumá problematiku zapojení nestátních neziskových organizací do procesu tvorby strategických rozvojových dokumentů. Podrobně analyzuje možnosti jejich zapojení a následně uvádí hlavní poznatky a doporučení. cze
dc.format 76 s.
dc.format.extent 1728561 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject strategické plánování cze
dc.subject metody strategického plánování cze
dc.subject regionální rozvoj cze
dc.subject nestátní neziskové organizace cze
dc.subject mikroregiony cze
dc.subject místní akční skupiny cze
dc.subject strategic planning eng
dc.subject methods of strategic planning eng
dc.subject regional development eng
dc.subject nongovernmental organizations (NGOs) eng
dc.subject microregion eng
dc.subject micro-local action groups eng
dc.title Role neziskových organizací v rozvoji měst a obcí cze
dc.title.alternative Role of Non-Profit Orgnizations in The Development of Towns and Villages eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mandys, Jan
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated Thesis deals with general concepts in the field of strategic planning, its essence, the process and methods of making and non-profit organizations, the division of the national economy etc. Explores the issue of involvement of NGOs in process of creating strategic development documents. Analyzes in detail the possibility of their involvement, and then presents the main findings and recommendations. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Urbanismus cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34088
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 28921
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account