Bezpečnostní aspekty fungování suburbánních zón

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maštálka, Martin
dc.contributor.author Resutiková, Jana
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:37:31Z
dc.date.available 2016-06-09T12:37:31Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64453
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá rozborem otázek bezpečnostních hrozeb vybraných suburbánních oblastí. V úvodní části se práce zabývá tématikou samotného procesu suburbanizace, příčinami a důsledky, bezpečnostními hrozbami, krizovými stavy. V dalších částech jsou popsány vybrané oblasti a jsou vyhodnoceny potenciální hrozby vybraných oblastí. K identifikování hrozeb ve vybraných obcích byl použit řízený rozhovor. Výsledky řízeného rozhovoru byly porovnány s definovanými hrozbami. cze
dc.format 58 s.
dc.format.extent 4499844 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject suburbanizace cze
dc.subject hrozba cze
dc.subject mimořádné události cze
dc.subject krizové situace cze
dc.subject krizové stavy cze
dc.subject suburbanization eng
dc.subject threat eng
dc.subject extraordinary events eng
dc.subject crisis situation eng
dc.subject states of emergency eng
dc.title Bezpečnostní aspekty fungování suburbánních zón cze
dc.title.alternative Safety aspects of suburban zones functioning eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor´s work deals with the analysis of the issues of security threats of selected suburban areas. The process of suburbanization, its causes and consequences, security threats and emergency states are described in the introductory part. Selected areas are described in the following part and potential threats of selected areas are evaluated there. Directed interview was used to identify the threats in selected villages. The results of directed interview were compared with defined threats. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34072
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29161
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account