Přeprava nebezpečných látek (ADR)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matěja, Zdeněk
dc.contributor.author Hanušová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:37:08Z
dc.date.available 2016-06-09T12:37:08Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64439
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nebezpečných látek, jejich členěním, značením a způsobem přepravy. Je zaměřena především na silniční dopravu a její zabezpečení. Zahrnuje informace o školení řidičů, odpovědnosti účastníků, závazné dokumenty atp. Pozornost je věnována legislativě v tuzemském i evropském prostředí. Práce je provázána poznatky z praxe ve vybraném podniku, který pracuje s balením těchto nebezpečných látek. cze
dc.format 52 s.
dc.format.extent 4454222 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nebezpečné látky a předměty cze
dc.subject přeprava nebezpečných věcí cze
dc.subject ADR cze
dc.subject silniční přeprava cze
dc.subject legislativa cze
dc.subject zabezpečení cze
dc.subject hazardous substances and objects eng
dc.subject transport of hazardous objects eng
dc.subject ADR eng
dc.subject transport by road eng
dc.subject legislation eng
dc.subject security eng
dc.title Přeprava nebezpečných látek (ADR) cze
dc.title.alternative Transport of hazardous substances (ADR) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on a set of problems of hazardous substances, their sorting, labeling and method of transportation, especially for road transport and its security. There is included information about training of drivers, responsibility of participants, binding documents, etc. Attention is given to legislation in our country and in Europe. The bachelor thesis contains practical knowledge in the selected company, which works with the packaging of these hazardous substances. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34077
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 26157
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account