Problém obchodního cestujícího a jeho modifikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seibert, Jaroslav
dc.contributor.author Machková, Radka
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:36:13Z
dc.date.available 2016-06-09T12:36:13Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64425
dc.description.abstract Tato práce nahlíží na problém obchodního cestujícího komplexně. Jejím cílem je objasnit základní pojmy z teorie grafů, které souvisí s danou problematikou, charakterizovat problém obchodního cestujícího, shrnout historické aspekty související s tímto problémem, popsat možné modifikace základní úlohy obchodního cestujícího a metody řešení těchto úloh. V praktické části se práce zaměřuje na ukázku využití vybraných metod řešení problému obchodního cestujícího v ekonomické praxi. cze
dc.format 79 s.
dc.format.extent 2572327 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject problém obchodního cestujícího cze
dc.subject grafy cze
dc.subject Hamiltonův cyklus cze
dc.subject Eulerův tah cze
dc.subject stromy cze
dc.subject minimální kostra cze
dc.subject traveling salesman problem eng
dc.subject graphs eng
dc.subject Hamiltonian cycle eng
dc.subject Euler move eng
dc.subject trees eng
dc.subject minimal spanning tree eng
dc.title Problém obchodního cestujícího a jeho modifikace cze
dc.title.alternative Traveling Salesman Problem and its modifications eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Koudela, Libor
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This study complexly analyzes the Travelling Salesman Problem. Goal if this work is to clarify basic concepts of the graph theory, which is closely related to the described issue. In addition to that, I would like also to characterize Travelling Salesman Problem, summarize the historical aspects related to this issue and describe possible modifications of basic task of Travelling Salesman Problem and methods of solving this task. In the practical part, I demonstrate application of selected methods of solving the Travelling Salesman Problem in the area of economic practice. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36281
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 26286
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account