Chování spotřebitele při nákupu vybraného druhu výrobku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seinerová, Kateřina
dc.contributor.author Brzák, Jan
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:35:16Z
dc.date.available 2016-06-09T12:35:16Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-20
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64411
dc.description.abstract Bakalářská práce "Chování spotřebitele při nákupu vybraného druhu výrobku" si klade za cíl popsat a pochopit spotřebitelské chování při nákupu mobilních telefonů. Základem celé práce je tvorba dotazníku na dané téma, zpracování dotazníkového šetření a následná analýza získaných informací. Výsledky práce mohou sloužit různým distributorům mobilních telefonů a přispět k pochopení chování spotřebitele. cze
dc.format 66 s.
dc.format.extent 2262499 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketingový mix cze
dc.subject osobnost spotřebitele cze
dc.subject spotřební chování cze
dc.subject kupní rozhodovací proces cze
dc.subject dotazníkové šetření cze
dc.subject marketing mix eng
dc.subject consumer's personality eng
dc.subject consumer's behavior eng
dc.subject purchase decision process eng
dc.subject questionnaire survey eng
dc.title Chování spotřebitele při nákupu vybraného druhu výrobku cze
dc.title.alternative Consumer's behavior when buying a selected type of product eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated The Bachelor's thesis entitled "Consumer's behavior when buying a selected type of product" aims to describe and understand consumer's behavior when buying mobile phones. The main part of the work is creation of a questionnaire on the chosen subject, processing the questionnaire and analysis of the information obtained. The results may serve various distributors of mobile phones for understanding consumer's behavior. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35985
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29332
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account