Současné průmyslové klastry v ČR a jejich podpora z veřejných rozpočtů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stejskal, Jan
dc.contributor.author Marek, Daniel
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:34:39Z
dc.date.available 2016-06-09T12:34:39Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64391
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována průmyslovým klastrům a jejich financování. První část práce představuje regionální politiku, aby pak plynule přešla k dalším částem, kde jsou klastry charakterizovány. Následuje představení typů průmyslových klastrů a jejich vývoj. Další kapitola se zabývá financováním klastrů v České republice. Závěrečná část pak hodnotí efektivitu financování průmyslových klastrů v České republice veřejnými zdroji. cze
dc.format 100 s.
dc.format.extent 1472025 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject klastry cze
dc.subject financování klastrů cze
dc.subject efektivita financování cze
dc.subject veřejné zdroje cze
dc.subject clusters eng
dc.subject financing of clusters eng
dc.subject effectiveness of financing eng
dc.subject public resources eng
dc.title Současné průmyslové klastry v ČR a jejich podpora z veřejných rozpočtů cze
dc.title.alternative Current industry clusters in the Czech Republic and their support from public budgets eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Linhartová, Veronika
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The thesis is dedicated to the industrial clusters and their financing. First part introduce the regional policy in order to smoothly move to other parts, where are clusters characterized. Following presentation of types of industrial clusters and their development. Another chapter deals with financing of industrial clusters in the Czech Republic. The final part evaluate the effectiveness of public financing of industrial clusters in the Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34119
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 29037
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account