Znalostní sektor České republiky v systému tvorby inovací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stejskal, Jan
dc.contributor.author Linder, Jakub
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:34:38Z
dc.date.available 2016-06-09T12:34:38Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64390
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na postavení znalostního sektoru v systému tvorby inovací na území České republiky. Cílem je popsat jakým způsobem znalosti působí na inovační aktivity podnikatelského sektoru. První dvě části práce jsou ryze teoretické, ve kterých jsou charakterizovány determinanty konkurenceschopnosti s důrazem na znalosti a jejich přelévání. Prakticky zaměřené části práce se zabývají již znalostními organizacemi v České republice, kde pomocí vybraných statistických modelů je cílem analyzovat význam spolupráce znalostního sektoru s podnikatelským. cze
dc.format 88 s.
dc.format.extent 1706275 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject znalosti cze
dc.subject konkurenceschopnost cze
dc.subject systém tvorby inovací cze
dc.subject spolupráce cze
dc.subject CIS cze
dc.subject knowledge eng
dc.subject competitiveness eng
dc.subject system of the innovation creation eng
dc.subject cooperation eng
dc.subject CIS eng
dc.title Znalostní sektor České republiky v systému tvorby inovací cze
dc.title.alternative Knowledge sector of the Czech Republic in the system of the innovation creation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Linhartová, Veronika
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the status of the knowledge sector within the creation of innovations area in the Czech Republic. The aim is to describe the way knowledge influences innovative activities of business sector. The first two sections are purely theoretical, in which the determinants of competitiveness with the emphasis on knowledge and its spillover are characterized. Practically oriented sections deal with the knowledge organizations in the Czech Republic, where the aim is to analyze the significance of cooperation of the knowledge sector with the business one by using selected statistical models. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34122
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 29036
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account