Vliv korupce na ekonomický růst zvoleného souboru zemí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linhartová, Veronika
dc.contributor.author Židová, Eva
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:34:16Z
dc.date.available 2016-06-09T12:34:16Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64374
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na zkoumání vlivu korupce na ekonomický růst. Na základě rešerše výsledků teoretické literatury a empirických studií se snaží ověřit platnost hypotézy o negativním vlivu korupce na ekonomický růst na vzorku třiceti čtyř členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v období let 1999-2014. Prostřednictvím načerpaných informací z odborné literatury bude k tomuto účelu odvozen ekonometrický model, který bude podávat komplexní přehled o tom, jakým způsobem korupce působí ve zvoleném vzorku zemí na ekonomický růst. cze
dc.format 77 s.
dc.format.extent 2538553 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject korupce cze
dc.subject ekonomický růst cze
dc.subject ekonometrická analýza cze
dc.subject organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj cze
dc.subject corruption eng
dc.subject economic growth eng
dc.subject econometric analysis eng
dc.subject Organisation for Economic Cooperation and Development eng
dc.title Vliv korupce na ekonomický růst zvoleného souboru zemí cze
dc.title.alternative Impact of corruption on economic growth in the selected sample of countries eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Volejníková, Jolana
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on exploring the impact of corruption on economic growth. Based on the searches results of the theoretical literature and empirical studies, this thesis trying to check the validity of hypotheses about the negative impact of corruption on economic growth on a sample of thirty-four member states of the Organization for Economic Cooperation and Development in the period 1999-2014. Through information from the scholarly literature will for this purpose derived econometric model that will provide a comprehensive overview of how corruption affect economic growth in a selected sample of countries. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34109
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 28956
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account