Možnosti veřejné správy v oblasti bezpečnosti ve městě Kolín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fuka, Jan
dc.contributor.author Martínková, Michaela
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:32:51Z
dc.date.available 2016-06-09T12:32:51Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64337
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analyzovat bezpečnostní situaci ve městě Kolín a možnosti spolupráce místní samosprávy s Policií České republiky. Dále jsou v práci popsány kriminogenní faktory, které bezpečnostní situaci ve městě Kolín narušují, a vyhodnoceny možnosti orgánů veřejné správy působících v oblasti bezpečnosti včetně návrhů na zlepšení. Také je v práci pojednáno o obecném vymezení pojmů v oblasti veřejné správy, samosprávy, Policie České republiky a bezpečnosti se zaměřením na kriminalitu. cze
dc.format 48 s.
dc.format.extent 1758885 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Policie České republiky cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject kriminalita cze
dc.subject veřejná správa cze
dc.subject samospráva cze
dc.subject město Kolín cze
dc.subject Police of the Czech Republic eng
dc.subject security eng
dc.subject crime rate eng
dc.subject public administration eng
dc.subject city Kolín eng
dc.title Možnosti veřejné správy v oblasti bezpečnosti ve městě Kolín cze
dc.title.alternative Possibilities of public administration in the field of security in Kolín eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to analyse security situation in town Kolín and possibilities of cooperation of local self-government with the Police of the Czech Republic. It also describes criminal factors which disrupt security situation in Kolín and evaluation of possibilities of administrative bodies in the area of security including suggestions for improvement. Likewise it deals with general determination of terms of public administration, the self-government, the Police of the Czech Republic and security focused on crime rate. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34327
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 29262
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account