Současné možnosti uplatnění absolventů středních a vysokých škol na trhu práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Duplinský, Josef
dc.contributor.author Čermáková, Barbora
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:32:46Z
dc.date.available 2016-06-09T12:32:46Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64333
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje hodnocení trhu práce v souvislosti s možnostmi pracovního uplatnění absolventů středních a vysokých škol. V práci je charakterizováno fungování trhu práce a důležité pojmy s ním související. Dále je zde popsána problematika rizikových skupin lidí na trhu práce se zaměřením na problematiku absolventů právě jako jednou z rizikových skupin. Praktická část, navazující na poznatky z části teoretické, obsahuje interpretaci výsledků výzkumu provedeného dotazníkovým šetřením mezi současnými studenty středních a vysokých škol. cze
dc.format 52 s.
dc.format.extent 1354919 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject trh práce cze
dc.subject absolventi cze
dc.subject nezaměstnanost cze
dc.subject labor market eng
dc.subject graduates eng
dc.subject unemployment eng
dc.title Současné možnosti uplatnění absolventů středních a vysokých škol na trhu práce cze
dc.title.alternative Current opportunities in the labor market for high school and college graduates eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-03
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis is focused on current assessment of labor market in the context of job opportunities for high school and college graduates. There is a description of the functioning of the labor market and important concepts which are related to it. There is also a description of the issue of vulnerable groups of people in the labor market with focus on graduates, who are one of the vulnerable groups. Practical part, which follows the knowledge of a theoretical part, contains the interpretation of research results conducted by questionnaire survey conducted among students of high schools and universities. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34331
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 29242
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account