Srovnání výsledků finanční analýzy dvou podniků stejného odvětví průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Slaninová, Libuše
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:31:46Z
dc.date.available 2016-06-09T12:31:46Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64287
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniků ŽĎAS, a.s. a TOKOZ, a.s. a srovnání výsledků mezi sebou. Analýza je prováděna pomocí vybraných poměrových ukazatelů, bankrotních a bonitních modelů a ukazatele ekonomické přidané hodnoty v letech 2010 - 2014. Výsledky finanční analýzy jsou zhodnoceny a porovnány. cze
dc.format 70 s.
dc.format.extent 2105992 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject poměrové ukazatele cze
dc.subject bonitní a bankrotní ukazatele cze
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cze
dc.subject financialanalysis eng
dc.subject ratio indicator eng
dc.subject bonity and bankruptcy models eng
dc.subject economic value addend eng
dc.title Srovnání výsledků finanční analýzy dvou podniků stejného odvětví průmyslu cze
dc.title.alternative Comparison of the results of the financial analysis of two companies of the same industry sector eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with financial analysis of company ŽĎAS, a.s. and TOKOZ, a.s. and compares the results. The analysis is implemented with using of financial ratios, bankruptcy and non-bankruptcy models and economic value added method in the range of years 2010 2014. The results of the financial analysis are summarized and compared. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34207
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28762
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account