Posouzení finanční situace vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matějová, Pavlína
dc.contributor.author Boháčová, Pavla
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:31:43Z
dc.date.available 2016-06-09T12:31:43Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64283
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá aplikací vybraných metod finanční analýzy ve společnosti OEZ s.r.o. v letech 2010-2014. Mezi zvolené metody použité k finanční analýze patří analýza absolutních ukazatelů, analýza rozdílových ukazatelů a analýza vybraných poměrových ukazatelů. Na základě finanční analýzy společnosti je provedeno zhodnocení finanční situace podniku a následně jsou vypracovány návrhy vedoucí ke zlepšení finanční situace podniku. cze
dc.format 87 s.
dc.format.extent 1481076 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject likvidita cze
dc.subject rentabilita cze
dc.subject zadluženost cze
dc.subject absolutní ukazatele cze
dc.subject rozdílové ukazatele cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject liquidity eng
dc.subject profitability eng
dc.subject indebtedness eng
dc.subject absolute indicators eng
dc.subject differential indicators eng
dc.title Posouzení finanční situace vybraného podniku cze
dc.title.alternative Assessment of the Financial Situation of the Selected Company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor´s thesis deals with the application of the selected methods of the financial analysis for the company called OEZ s.r.o. The horizontal analysis, the vertical analysis, the differential analysis and the ratio analysis belong among the selected methods used for the financial analysis. The evaluation of the company financial situation is based on the company financial analysis, than the proposals leading to the improvement of the company financial situation are formulated. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34235
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28720
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account