Porovnání předběžných a výsledných kalkulací vybrané skupiny výkonů v podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Hrdina, Petr
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:31:36Z
dc.date.available 2016-06-09T12:31:36Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64276
dc.description.abstract Tato práce se zabývá předběžnými a výslednými kalkulacemi v podniku. Teoretická část popisuje vnitropodnikové ekonomické řízení, charakteristiku nákladů a kalkulace. Praktická část je zaměřena na popis společnosti Brück AM spol. s r.o. a na analýzu kalkulačního systému v podniku. Následně jsou porovnány předběžné a výsledné kalkulace pro vybrané výkony. Jejich odchylky jsou analyzovány včetně jejich možného původu. Závěr práce obsahuje shrnutí a doporučení pro podnik. cze
dc.format 55 s.
dc.format.extent 1298837 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject náklady cze
dc.subject kalkulace cze
dc.subject kalkulační metody cze
dc.subject výkony cze
dc.subject kalkulační jednice cze
dc.subject costs eng
dc.subject calculation eng
dc.subject calculation methods eng
dc.subject performances eng
dc.subject calculation unit eng
dc.title Porovnání předběžných a výsledných kalkulací vybrané skupiny výkonů v podniku cze
dc.title.alternative Comparison of preliminary and final calculations of a selected group of performances in a chosen enterprise eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis deals with preliminary and final calculations in an enterprise. The theoretical part describes internal economic management, cost characteristics and calculations. The practical part is focused on description of the company Brück AM Ltd. and analysis of the calculation system in the company. Subsequently, preliminary and final calculations for certain performances are compared. Their differences are analysed, including their possible origin. The conclusion of the thesis includes summary and recommendations for the company. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34230
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28700
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account