Analýza vybraných personálních činností v podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brodský, Zdeněk
dc.contributor.author Albertová, Žaneta
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:31:34Z
dc.date.available 2016-06-09T12:31:34Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64274
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných personálních činností v podniku. První kapitola je věnována definování základních pojmů managementu a manažerským funkcím. Následující kapitola se zabývá personálním managementem, řízením lidských zdrojů, personálními činnostmi a také obsahuje teoretické vymezení procesu získávání, hodnocení a odměňování pracovníků. V praktické části je nejprve stručně charakterizována společnost MONTIFER s.r.o. Čtvrtá kapitola obsahuje konkrétní postup při získávání zaměstnanců, hodnocení, odměňování zaměstnanců a doporučení do budoucna. cze
dc.format 64 s.
dc.format.extent 2389113 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject management cze
dc.subject řízení lidských zdrojů cze
dc.subject získávání zaměstnanců cze
dc.subject hodnocení pracovníků cze
dc.subject odměňování cze
dc.subject management eng
dc.subject human resource management eng
dc.subject recruitment of employees eng
dc.subject evaluation of employees eng
dc.subject remuneration eng
dc.title Analýza vybraných personálních činností v podniku cze
dc.title.alternative Analysis of chosen personal activities in the company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated This bachelor's work deals with analysis of chosen personal activities in the company. The first chapter is devoted to defining the basic concepts of management and managerial functions. The following chapters deal with personnel management, human resource management, human resources activities and also includes the theoretical definition of the process of recruitment, evaluation and remuneration of employees. MONTIFER s.r.o. is the first introduced in the practical section of this work. The fourth chapter contains a specific procedure on employees recruitment, evaluation, remuneration of employees and recommendations for the future. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34225
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28692
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account