Marketingová analýza spokojenosti zákazníků a návrhy strategického přístupu zvyšujícího její úroveň

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kantorová, Kateřina
dc.contributor.author Dubravčík, Jakub
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:30:35Z
dc.date.available 2016-06-09T12:30:35Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64237
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce na téma "Marketingová analýza spokojenosti zákazníků a návrhy strategického přístupu zvyšujícího její úroveň" je analýza a zhodnocení současného stavu spokojenosti zákazníky, v tomto případě diváků na sportovní události konající se každoročně začátkem prosince v norském Lillehammeru. V teoretické části jsou uvedeny a vysvětleny základní pojmy z oblasti marketingu, mezi které patří marketingový výzkum, metody marketingového výzkumu, spokojenost a loajalita zákazníka či proces dotazování. V praktické části je představena základní charakteristika světového poháru v Lillehammeru, společně s jeho historií, organizační strukturou a důležitými milníky během existence události. Hlavním tématem této části je analýza spokojenosti návštěvníků sportovní události na světovém poháru v Lillehammeru v roce 2014. Získaná data jsou dále hodnocena a jsou předloženy návrhy a vlastní doporučení organizátorům na zlepšení úrovně celé sportovní události. cze
dc.format 82 s.
dc.format.extent 11725006 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cze
dc.subject marketingová analýza cze
dc.subject dotazníky cze
dc.subject zákazníci cze
dc.subject spokojenost cze
dc.subject zvyšování úrovně cze
dc.subject strategický přístup cze
dc.subject marketing eng
dc.subject marketing analysis eng
dc.subject questionnaire eng
dc.subject polling eng
dc.subject customers eng
dc.subject satisfaction eng
dc.subject increase of the level eng
dc.subject strategic approach eng
dc.title Marketingová analýza spokojenosti zákazníků a návrhy strategického přístupu zvyšujícího její úroveň cze
dc.title.alternative Marketing analysis of the customer satisfaction and suggestions of strategic approach to increasing its level eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kožená, Marcela
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The subject of the thesis entitled "Marketing analysis of the customer satisfaction and suggestions of strategic approach to increasing its level" is to analyze and evaluate the current situation of a customer satisfaction, in this case, the satisfaction of the spectators during the sports event taking place every year in early December in Lillehammer, Norway. The theoretical section lists and explains the basic concepts of marketing, including marketing research, marketing research methods, customer satisfaction and loyalty, and last but not least the inquiry process. The basic characteristics of the World Cup in Lillehammer are introduced in the practical part. The reader will be familiar with its history, organizational structure and important milestones at the time of its existence. The main purpose of that section is to analyze the satisfaction of the visitors during the World Cup in Lillehammer in 2014. This satisfaction is also evaluated and the author of this thesis presents suggestions and recommendations to the organizers which can lead to increasing the level of the entire sporting event. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34144
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28685
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account