Vývoj metody stanovení regulátoru růstu Sunagreen využívaného v zemědělské velkovýrobě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chýlková, Jaromíra
dc.contributor.author Hlavatá, Petra
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:28:32Z
dc.date.available 2016-06-09T12:28:32Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier UIniverzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64173
dc.description.abstract V této diplomové práci byla navržena voltametrická metoda stanovení směsi kyselin 2-aminobenzoové a 2-hydroxybenzoové. Stanovení probíhalo na principu anodické oxidace metodou DC v 0,1 mol.l-1 fosfátovem pufru o pH 7 s využiíim indikační borem dopované diamantové elektrody. K vyhodnocení nelinearní odezvy proudu na stanovované koncentraci byla použita nelineárni regrese v programu Nelin. Mez stanovitelnosti kyseliny antranilové je 1,74 mikro g/ml, u kyseliny salicylové je 0,37 mikro g/ml. Mez detekce kyseliny antranilové je 0,52 mikro g/ml a 0,11 mikro g/ ml u kyseliny salicylové. Metoda je realizovatelná na praktické vzorky rostlinných stimulátorů růstu. cze
dc.format 63 s.
dc.format.extent 2079641 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject sunagreen cze
dc.subject kyselina 2-aminobenzoová cze
dc.subject kyselina 2-hydroxybenzoová cze
dc.subject voltametrie cze
dc.subject sunagreen eng
dc.subject 2-aminobenzoic acid eng
dc.subject 2-hydroxybenzoic acid eng
dc.subject voltammetry eng
dc.title Vývoj metody stanovení regulátoru růstu Sunagreen využívaného v zemědělské velkovýrobě cze
dc.title.alternative Development of method for determining of growth regulator Sunagreen used in agriculture mass production eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Socha, Jaromír
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated In the thesis, a voltammetric method for determining the mixture of 2-aminobenzoic acid and 2-hydroxybenzoic acid was developed. Determination was achieved on the principle of anodic oxidation in the direct current voltammetry in medium of 0.1 mol.l-1 phosphate buffer pH 7 using a boron doped diamond electrode. To evaluate the non-linear response of the current at the assayed concentration non-linear regression program Nelin was used. The limit of quantification of anthranilic acid is 1,74 ěg / ml, with salicylic acid is 0,37 ěg / ml. Anthranilic acid detection limit is 0,52 ěg/ml and for salicylic acid the limit is 0,11 ěg/ml. This method can be used for determining of plant growth stimulators practical samples. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34057
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 30187
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account