Sledování mechanických vlastností PE v závislosti na počtu recyklačních cyklů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Večeřa, Miroslav
dc.contributor.author Krtička, Michal
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:26:53Z
dc.date.available 2016-06-09T12:26:53Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64148
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je zjistit změnu mechanických a termomechanických vlastností původního a recyklovaného polyethylenu, používaného na výrobu teplem smrštitelných hadic pro elektroizolaci, v závislosti na recyklačních cyklech. Čtyři šarže materiálu byly podrobeny pěti recyklačním cyklům na vytlačovacím stroji. cze
dc.format 102 s. cze
dc.format.extent 3646829 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject polyethylen cze
dc.subject recyklace polyethylenu cze
dc.subject měření mechanických vlastností cze
dc.subject měření termomechanických vlastností cze
dc.subject teplem smrštitelné hadice cze
dc.subject polyethylene eng
dc.subject polyethylene recycling eng
dc.subject measurement of mechanical properties eng
dc.subject measurement of thermo-mechanical properties eng
dc.subject heat-shrinkable tubing eng
dc.title Sledování mechanických vlastností PE v závislosti na počtu recyklačních cyklů cze
dc.title.alternative Monitoring of mechanical properties of pe depending on number of recycling cycles eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis is to determine the change of mechanical and thermomechanical properties of original and recycled polyethylene used in the manufacture of heat-shrinkable tubing for electrical insulation, depending on the recycling cycles. Four batches of material were subjected to five cycles of recycling by extruder. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie výroby a zpracování polymerů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34242 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 31359
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account