Neprocesní chemické prvky sulfátové várky buničiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gojný, Jan
dc.contributor.author Červenková, Pavlína
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:26:51Z
dc.date.available 2016-06-09T12:26:51Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64145
dc.description.abstract Neprocesní prvky v sulfátové celulózce mají negativní vliv na regenerační cyklus varných chemikálií. Vzhledem k omezenému počtu výstupních míst je nutná kvantitativní kontrola těchto prvků ve významných vnitřních a výstupních proudech. Náplní diplomové práce je proměření obsahu manganu, hořčíku, železa, hliníku a vápníku v důležitých proudech, vytvoření bilancí jednotlivých prvků. Mondi Štětí a.s. používá od roku 2015 nové zařízení na filtraci zeleného louhu, a jelikož nejdůležitějším výstupním proudem neprocesních prvků je odvod kalu po filtraci zeleného louhu, byly naměřené hodnoty porovnány s předchozími lety. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 3431007 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject sulfátová buničina cze
dc.subject neprocesní prvky cze
dc.subject černý louh cze
dc.subject zelený louh cze
dc.subject bílý louh cze
dc.subject úsady (inkrusty) cze
dc.subject filtrace zeleného louhu cze
dc.subject atomová absorpční spektrometrie cze
dc.subject sankey diagram cze
dc.subject kraft pulp eng
dc.subject non-process elements eng
dc.subject black liquor eng
dc.subject green liquor eng
dc.subject white liquor eng
dc.subject scales eng
dc.subject green liquor filtration eng
dc.subject atomic absorption spectrometry eng
dc.subject sankey diagram eng
dc.title Neprocesní chemické prvky sulfátové várky buničiny cze
dc.title.alternative Non-process chemical elements in the kraft pulping eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kindl, Josef
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated ANNOTATION Non-process elements have a negative impact on the recovery cycle of cooking chemicals in the kraft pulp. Due to the limited number of exit points a quantitative control of these elements in significant internal and output streams is necessary. The master thesis deals with the measurement of manganese, magnesium, iron, aluminium and calcium content in important streams, and established the balances of the individual elements. Mondi Štětí a.s. has been using new facilities for the filtration of green liquor since 2015. In view of the fact that the most important output stream of the non-process elements is the sludge from the filtered green liquor (dregs), the measured values are compared with previous years. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34084
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 30647
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account