Vanadylový komplex s tetradentátním makrocyklickým ligandem jako sikativ pro alkydové nátěrové hmoty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honzíček, Jan
dc.contributor.author Šťásková, Iva
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:26:47Z
dc.date.available 2016-06-09T12:26:47Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64141
dc.description.abstract V rámci této diplomové práce byl zkoumán vanadylový komplex s tetradentátní makrocyklickým ligandem, pro jeho použití jako sikativu do alkydových pryskyřic. První část této diplomové práce zahrnuje literární rešerši, která byla vypracována na téma alkydových pryskyřic a sikativů obecně. Alkydové pryskyřice zasychají autooxidačním procesem, který bez aditiv probíhá velmi pomalu. Rychlost autooxidačního procesu je v průmyslu zvyšována přídavkem sikativů. Vanadylové sloučeniny jsou v posledních letech studovány pro jejich využití jako katalyzátorů autooxidačních reakcí. Vysoká aktivita a silné sikativační účinky predikují tyto sloučeniny jako náhrady komerčně používaných kobaltnatých sikativů. Druhá část této diplomové práce se zabývá syntézou a studiem vlastností vanadylového komplexu s tetradentátním ligandem a jeho charakterizací pomocí EPR spektroskopie. Dále bylo studováno jeho sikativační působení v alkydových pryskyřicích. Mechanismus autooxidace byl charakterizován FTIR spektroskopií. cze
dc.format 85 s. cze
dc.format.extent 1662245 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject sikativ cze
dc.subject vanadylový komplex cze
dc.subject alkyd cze
dc.subject alkydová pryskyřice cze
dc.subject zasychání cze
dc.subject oxopolymerační proces cze
dc.subject autooxidační proces cze
dc.subject driers eng
dc.subject vanadyl complex eng
dc.subject alkyd eng
dc.subject alkyd resin eng
dc.subject drying eng
dc.subject oxo-polymerization process eng
dc.subject autoxidative process eng
dc.title Vanadylový komplex s tetradentátním makrocyklickým ligandem jako sikativ pro alkydové nátěrové hmoty cze
dc.title.alternative Vanadyl complex with tetradentate macrocyclic ligand as a drier for alkyd paints eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Antoš, Petr cze
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated Vanadyl complex with tetradentate macrocyclic ligand has been studied in this thesis, for its use as a drier in alkyd resins. The first part of this thesis includes a literature review about alkyd resins and driers in general. Alkyd resin crosslinking is caused by autoxidative process, which takes a lot of time without additives. Autoxidative process speed is increased by addition of driers in industry. Vanadyl compounds for their use as catalysts autoxidative reactions have been studied in recent years. High activity and strong drier effect of these compounds predict them as a substitute for commercially used cobalt driers. The second part of this thesis deals with the practical preparation and study of properties of vanadyl complex with tetradentate ligand and its characterization by EPR spectroscopy. It was also studied its effect in the drying of alkyd binders. The mechanism of autoxidative process was characterized by FTIR spectroscopy. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organické povlaky a nátěrové hmoty cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34244 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 30020
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account