Vliv karbonizace a úpravy vodivými polymery na vlastnosti pigmentů na bázi uhlíku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa
dc.contributor.author Janča, Ondřej
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:26:46Z
dc.date.available 2016-06-09T12:26:46Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64140
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá studiem antikorozních a mechanických vlastností připravených nátěrových hmot s obsahem uhlíkových nanotrubek a vodivých polymerů PANI, PPDA a PPY. Je zkoumán vliv karbonizačních reakcí povrchově upravených pigmentů na jejich vlastnosti při rostoucí objemové koncentraci. Testované nátěrové hmoty jsou dispergovány v epoxyesterové pryskyřici a nanášeny na ocelové a skleněné panely. Následně testovány pomocí fyzikálně chemických a zrychlených korozních zkoušek v porovnání s grafitovým nátěrem a čistým pojivem. Hodnoty jsou zpracovány ve formě tabulek a grafů. cze
dc.format 144 s. cze
dc.format.extent 7903106 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject uhlíkové nanotrubky cze
dc.subject karbonizace cze
dc.subject vodivé polymery cze
dc.subject polyanilin cze
dc.subject poly(p-fenylendiamin) cze
dc.subject polypyrrol cze
dc.subject carbon nanotubes eng
dc.subject carbonization eng
dc.subject conductive polymers eng
dc.subject polyaniline eng
dc.subject poly(p-phenylendiamine) eng
dc.subject polypyrrole eng
dc.title Vliv karbonizace a úpravy vodivými polymery na vlastnosti pigmentů na bázi uhlíku cze
dc.title.alternative Influence of carbonization and modification by conductive polymers on the properties of carbon-based pigments eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Svoboda, Luboš cze
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the study of anti-corrosion and mechanical properties of the prepared coatings of carbon nanotubes and conductive polymers PANI, PPDA and PPY. Is examined the influence of carbonization reactions surface treated pigments on their properties with increasing volume concentration. The tested coatings were dispersed in epoxyester resin and coated on steel panels and glass. Subsequently tested using physico-chemical and accelerated corrosion tests compared with grafite coating and clear binder. The values are presented in the form of tables and graphs. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organické povlaky a nátěrové hmoty cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34239 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 29855
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account