Laboratorní úloha PLC Modicon

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honc, Daniel
dc.contributor.author Novák, Tomáš
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:26:29Z
dc.date.available 2016-06-09T12:26:29Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64132
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována tvorbě laboratorní úlohy logického řízení pomocí programovatelného logického automatu Modicon TM241. Je uveden obecný popis hardwaru a softwaru a jsou navrženy laboratorní úlohy pro studenty včetně zadání a vypracování. Čtenář získá základní zkušenosti s vývojovým prostředím SoMachine. Pomocí řešených příkladů si osvojí nejen psaní programů ve všech poskytovaných jazycích, ale také tvorbu aplikací pro grafický panel Magelis. cze
dc.format 61 s.
dc.format.extent 2379851 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject programovatelný logický automat cze
dc.subject grafický panel cze
dc.subject programovací jazyky cze
dc.subject SoMachine cze
dc.subject programmable logic controller eng
dc.subject graphic panel eng
dc.subject programming languages eng
dc.subject SoMachine eng
dc.title Laboratorní úloha PLC Modicon cze
dc.title.alternative Laboratory excercise PLC Modicon eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is dedictated to the creation of laboratory excercise with programmable logic controller Modicon TM241. It presents general description of the hardware and software and laboratory excercises for students including the assignment and elaboration are prepared. The reader obtains the basic skills with development enviroment SoMachine. He learns not only how to write programs in all provided languages but also how to create aplications to the graphic panel Magelis. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34266
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 29918
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account