Mikropájecí stanice řízená mikropočítačem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havlíček, Libor
dc.contributor.author Břeň, Martin
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:26:27Z
dc.date.available 2016-06-09T12:26:27Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64130
dc.description.abstract Práce se zabývá návrhem a realizací mikropájecí stanice řízené mikropočítačem ATmega32A firmy Atmel. Mikropájecí stanice umožňuje regulaci pomocí libovolného termoelektrického snímače teploty v určitém rozsahu termoelektrického napětí. Ovládání mikropájecí stanice je umožněno rotačním enkodérem, tlačítky a LCD displejem, nebo pomocí sériové linky. Součástí práce je navrhnout vhodný komunikační protokol pro vzdálené ovládání a diagnostiku pomocí sériové linky a následnou implementaci tohoto protokolu v mikropájecí stanici a v programu pro výpočetní prostředí MATLAB. cze
dc.format 57 s.
dc.format.extent 3930171 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikropájecí stanice cze
dc.subject ATmega32A cze
dc.subject mikropočítače cze
dc.subject pájecí pero cze
dc.subject termočlánek cze
dc.subject microsolder station eng
dc.subject microcontroller eng
dc.subject soldering handle eng
dc.subject thermocouple eng
dc.title Mikropájecí stanice řízená mikropočítačem cze
dc.title.alternative Microsolder station controlled by microcontroller eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The work deals design and implementation of microsolder station controlled by microcontroller ATmega32 of company Atmel. Microsolder station enables regulation using any thermocouple sensors within a certain range of thermoelectric voltage. Control of microsolder station is allowed by rotary encoder, buttons and LCD display or via serial port. Part of this work is to design an appropriate communications protocol for remote operation and diagnostics via serial port and the subsequent implementation of this protocol in microsolder station and in a program for MATLAB computing environment. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34272
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 29880
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account