Detektor přiblížení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roleček, Jiří
dc.contributor.author Tihelka, Martin
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:25:55Z
dc.date.available 2016-06-09T12:25:55Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64118
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o detektoru přiblížení neboli senzoru. V úvodní části jsou popsány principy kapacitního detektoru přiblížení a další způsoby snímání a jejich použití. V práci je popsána realizace detektoru přiblížení, jeho hardwarová a softwarová část. Součástí práce je návrh desky, na kterou jsou umístěny požadované součástky. Celý návrh je založen na použití mikročipu ATtiny85, I/O radiofrekvenčních modulů RF 433MHz a mikrokontroléru ATmega328, přes který probíhá komunikace s detektorem přiblížení. Závěrečná část této bakalářské práce se zabývá popisem realizace detektoru přiblížení. cze
dc.format 44 s.
dc.format.extent 1794363 bytes
dc.format.mimetype application/zip
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject detektory cze
dc.subject senzory přiblížení cze
dc.subject mikrokontrolér cze
dc.subject ATmega328 cze
dc.subject detector eng
dc.subject proximity sensor eng
dc.subject Arduino eng
dc.subject microcontrollers eng
dc.title Detektor přiblížení cze
dc.title.alternative Proximity Detector eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis deals with a detector or proximity sensor. The introductory section describes the principles of capacitive proximity detectors and other ways of sensing and their applications. Thesis deals with the realization of proximity detector, design the hardware and software part. The work includes board design, on which the required components are placed. The entire design is based on a microchip MTCH101, further ATtiny85, I/O radio frequency modules RF 433MHz and microcontroller ATMEGA328 through which communication with the proximity detectors is in progress. The final part of this thesis describes the implementation of proximity detectors. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34361
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.identifier.stag 24613
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account