Masopust v systému polské lidové kultury

Show simple item record

dc.contributor.advisor Téra, Michal
dc.contributor.author Šamšová, Barbora
dc.date.accessioned 2016-05-03T05:17:28Z
dc.date.available 2016-05-03T05:17:28Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64109
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na téma masopustu v systému polské lidové kultury. V práci je popsán celý průběh tohoto radostného, původně pohanského svátku. Práce se věnuje historickému pozadí masopustních oslav, které vychází z řecko-římské tradice. Dále se věnuje typicky polským masopustním zvykům a obřadům, které jsou pro toto období a prostředí charakteristické. Neopomenuty jsou i důležité dny a období masopustu, jež tvoří nezbytnou součást tradice. Cílem bakalářské práce bylo popsání historického původu, celkové podstaty masopustní tradice a srovnání polsko-českých spojitostí v oblasti masopustních zvyklostí. cze
dc.format 61 s.
dc.format.extent 954883 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject masopust cze
dc.subject zvyky cze
dc.subject masky cze
dc.subject Tlustý čtvrtek cze
dc.subject Popeleční středa cze
dc.subject Velký půst cze
dc.subject Marzanna cze
dc.subject carnival eng
dc.subject habits eng
dc.subject masks eng
dc.subject Fat Thursday eng
dc.subject Ash Wednesday eng
dc.subject Lent eng
dc.subject Marzanna eng
dc.title Masopust v systému polské lidové kultury cze
dc.title.alternative Carnival in the System of Polish Folk Culture eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Gańczarczyk, Gabriela Maria
dc.date.accepted 2016-01-26
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis aims to describe the carnival within the framework of Polish national folk culture. The thesis reports on the entire course of this cheerful, originally pagan celebration. The bachelor's thesis also describes the historical background of the carnival, which comes from Greco-Roman tradition. Furthermore, there is a description of typical Polish customs and ceremonies connected with the carnival. Last but not least are the individual days and periods of the carnival, which are an essential part of the whole carnival tradition. The overall aim of the bachelor's thesis was describing the historical importance as well as core concepts of the carnival and comparing the similarities in Czech and Polish approach to this tradition. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline SSEUP+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33905
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 26827
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account