Firemní dobrovolnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Michková, Adéla
dc.contributor.author Křivková, Denisa
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:10:59Z
dc.date.available 2016-04-25T16:10:59Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015-11-27
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64103
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na firemní dobrovolnictví. Nalezneme zde znaky a dělení dobrovolnictví, dozvíme se kdo je to dobrovolník jaké má práva a povinnosti a význam dobrovolnictví. Práce popisuje, co stojí za pojmem firemní dobrovolnictví, kdo ho vykonává a jakým způsobem. Ve výzkumné části práce se zjišťuje, jakým způsobem jsou dobrovolníci informováni o dobrovolnických akcích, jak jsou motivováni a jaký mají postoj k výkonu firemního dobrovolnictví. Hlavním cílem práce je popsat, jak zaměstnanci vnímají firemní dobrovolnictví. cze
dc.format 60
dc.format.extent 972923 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject dobrovolnictví cze
dc.subject dobrovolník cze
dc.subject firemní dobrovolnictví cze
dc.subject filantropie cze
dc.subject volunteering eng
dc.subject volunteer eng
dc.subject corporate volunteering eng
dc.subject philanthropy eng
dc.title Firemní dobrovolnictví cze
dc.title.alternative Corporate volunteering eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Horáčková, Kateřina
dc.date.accepted 2015-12-14
dc.description.abstract-translated This bacherlor thesis is focused on corporate volunteering. We will find here chat are the signs of volunteering and how is volunteering divided, we will find out who is volunteer, what are his rights and obligations and the importance of volunteering. This thesis describes what is behind the concept of corporate volunteering, who performs it and how. In the research part of the thesis we will figure out how the volunteers are informed about volunteer events, how they are motivated and what is their attitude about the corporate volunteerism. The main objective of this thesis is to describe how employees perceive corporate volunteering. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.identifier.stag 29437
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account