Studie výskytu Arcobacter spp. v prostředí a vlivy působící na jejich přežívání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vytřasová, Jarmila
dc.contributor.author Šilha, David
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:10:13Z
dc.date.available 2016-04-25T16:10:13Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64088
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá patogenními bakterie rodu Arcobacter. Práce shrnuje poznatky o těchto bakteriích, jejich historii, charakterizaci, výskytu, a i o onemocnění, která mohou způsobovat. Cílem vědecké práce byla optimalizace metody pro úspěšné izolování arkobakterů z nejrůznějších vzorků. Dále byly zkoumány a popisovány různorodé chemické a fyzikálně chemické vlivy, které mohou ovlivňovat přežívání arkobakterů v prostředí. Konkrétně se jednalo o experimenty zahrnující vliv vysychání, vliv desinfekčních sloučenin, vliv antibiotik a přírodních látek, stejně jako přežívání ve vybraných nápojích a modelové simulaci žaludku. Práce je souhrnem problematiky výskytu a přežívání Arcobacter spp. v prostředí a za různých podmínek. cze
dc.format 181 s. cze
dc.format.extent 3414438 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights práce není přístupná cze
dc.subject arcobacter spp. cze
dc.subject campylobacter spp. cze
dc.subject patogenní bakterie cze
dc.subject vysychání cze
dc.subject desinfekční sloučeniny cze
dc.subject antibiotika cze
dc.subject přírodní extrakty cze
dc.subject pivo cze
dc.subject model žaludku cze
dc.subject inhibice cze
dc.subject inaktivace bakterií cze
dc.subject přežívání arkobakterů cze
dc.subject campylobacter spp. eng
dc.subject pathogenic bacteria eng
dc.subject desiccation eng
dc.subject disinfectants eng
dc.subject antibiotics eng
dc.subject natural extracts eng
dc.subject beer eng
dc.subject stomach model eng
dc.subject inhibition eng
dc.subject inactivation of bacteria eng
dc.subject survival of arcobacters eng
dc.title Studie výskytu Arcobacter spp. v prostředí a vlivy působící na jejich přežívání cze
dc.title.alternative Study on occurrence of arcobacter spp. in environment and influences affected of their survival eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Červenka, Libor
dc.contributor.referee Karpíšková, Renata
dc.contributor.referee Pazlarová, Jarmila
dc.date.accepted 2015-10-20
dc.description.abstract-translated Dissertation thesis deals with pathogenic bacteria Arcobacter spp. The thesis summarizes knowledge about these bacteria, history, about their occurrence and about diseases which are caused by arcobacters. The goal of this study was optimization of method for successful Arcobacter?isolation from various samples. Many various chemical and physical?chemical effects were described for influencing of Arcobacter in environment. Concretely, in this study desiccation effect, effect of disinfectants, lethal temperature and lethal time, effect of antibiotics and natural compounds as well as the survival in selected beverages, and in model stomach system were included. The dissertation thesis is summary about occurrence and survival of Arcobacter spp. in environment under various conditions. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33730
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.identifier.stag 29264
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account