Syntéza a studium perovskitových sloučenin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šulcová, Petra
dc.contributor.author Vontorčíková, Markéta
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:09:55Z
dc.date.available 2016-04-25T16:09:55Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015-03-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64073
dc.description.abstract Tato disertační práce se zabývá syntézou perovskitových pigmentů typu orthoferitů a zkoumáním jejich vlastností. Pigmenty typu Ln0,98Ca0,02FeO3- , kde Ln = La, Gd, Ho, Tm, Yb a Lu, byly připravovány reakcí v tuhé fázi, přičemž jako výchozí suroviny byly používány oxidy jednotlivých lanthanoidů a jako zdroj železitých iontů byl použit Fe2O3 a FeOOH. Pigmenty byly připravovány výpalem při 800, 900 a 1000 °C. Cílem bylo prozkoumat barevné možnosti tohoto typu pigmentů s ohledem na přítomnost daného lanthanoidu a také teplotu výpalu. cze
dc.format.extent 2051555 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject perovskitové pigmenty cze
dc.subject barevné vlastnosti cze
dc.subject pigmenty typu orthoferitů cze
dc.subject perovskite pigments eng
dc.subject color properties eng
dc.subject pigments of orthoferrite type eng
dc.title Syntéza a studium perovskitových sloučenin cze
dc.title.alternative Synthesis and study of perovskite compounds eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Potůček, František
dc.contributor.referee Slovák, Václav
dc.contributor.referee Vlček, Milan
dc.date.accepted 2015-06-29
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the synthesis of perovskite pigments of orthoferite type and examined of color properties of these pigments. Pigments with general formula Ln0,98Ca0,02FeO3- , where Ln = La, Gd, Ho, Tm, Yb and Lu, were prepared using dry method, namely by homogenization of starting compounds and followed by calcination. As starting compounds were using oxides lanthanides and two sources of Fe precursors - Fe2O3 and FeOOH. Pigments were prepared by calcination at 800, 900 and 1000 °C. The aim of this work is examined the color properties of these pigments with regard of the type of lanthanides and firing temperature. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická technologie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32331
dc.thesis.degree-program Chemie a chemické technologie cze
dc.identifier.stag 27992
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account