American Prairie in the Selected Short Stories of Willa Cather

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalavská, Petra
dc.contributor.author Vavřinová, Monika
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:08:18Z
dc.date.available 2016-04-25T16:08:18Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-09-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64045
dc.description.abstract The main purpose of this thesis is to describe the experience of early years of prairie settlement and its depiction in Willa Cather's short stories as well as to analyze the role of women and their feelings about life on the prairie situated in the Great Plains region. In the first part, key terms connected to the thesis are explained, the description of the prairie region is provided and historical circumstances leading to the settlement as well as the experience of the first settlers are explained. The second part focuses on selected short stories of Willa Cather and analyzes her depiction of the prairie environment and weather conditions. Finally, the analysis of Cather's portrayal of the settlers' life and the role of women and their memories is provided. eng
dc.format 40 s.
dc.format.extent 640521 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject osidlování cze
dc.subject prostředí prérií cze
dc.subject život na prérii cze
dc.subject role žen cze
dc.subject Cather, Willa cze
dc.subject povídky cze
dc.subject settlement eng
dc.subject prairie environment eng
dc.subject prairie life eng
dc.subject role of women eng
dc.subject short stories eng
dc.title American Prairie in the Selected Short Stories of Willa Cather eng
dc.title.alternative Americké prérie ve vybraných povídkách Willy Cather cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vít, Ladislav
dc.date.accepted 2016-02-01
dc.description.abstract-translated Cílem této bakalářské je popis prvních let osidlování prérií, situovaných v regionu Velkých Planin, a jejich vyobrazení v povídkách Willy Cather se zaměřením na roli žen, jejich pocity z nového života a také na vzpomínky a stesk po domově. V první části práce jsou vysvětleny klíčové termíny spojené s touto prací, dále je poskytnut popis prérií z hlediska prostředí a na závěr jsou vysvětleny historické okolnosti, které vedly k osidlování prérií, a je popsán i život prvních přistěhovalců. Druhá část práce se zaměřuje na vybrané povídky Willy Cather a poskytuje analýzu vyobrazení prostředí a počasí na prérii a dále analýzu života prvních přistěhovalců se zaměřením na roli žen a vzpomínek na minulost. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33858
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 25479
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account