Racionalizace souběhu autobusové a trolejbusové linky v rozvojové oblasti Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr
dc.contributor.author Seitl, Jan
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:08:02Z
dc.date.available 2016-04-25T16:08:02Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-12-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64040
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá významným rozvojovým územím v jiho-východní části města Brna (Kampus Masarykovy univerzity, areál Fakultní nemocnice Brno a zóna se smíšenými funkcemi) především z pohledu městské hromadné dopravy. Stručně popisuje stávající rozsah dopravní obslužnosti, uvažované rozvojové projekty v dotčené oblasti, včetně předpokladů nutných pro jejich naplnění a jejich celkový průmět do organizace veřejné dopravy. Z pohledu dopravní technologie pak porovnává varianty souběhu autobusové a trolejbusové linky v tangenciální vazbě, jako významného prvku systému městské hromadné dopravy v řešeném území. cze
dc.format 67 s.
dc.format.extent 5954089 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Brno cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject tangenciální linka cze
dc.subject autobusy cze
dc.subject trolejbusy cze
dc.subject univerzitní kampus cze
dc.subject Brno eng
dc.subject urban mass transportation eng
dc.subject tangential line eng
dc.subject buses eng
dc.subject trolleybuses eng
dc.subject university campus eng
dc.title Racionalizace souběhu autobusové a trolejbusové linky v rozvojové oblasti Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích cze
dc.title.alternative Rationalization of parallel bus and trolleybus lines in a developing area of the University campus in Brno-Bohunice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Havíř, Jan
dc.date.accepted 2016-01-18
dc.description.abstract-translated This thesis deals with an important development area located in the south-east of the City of Brno (which includes the Masaryk University Campus, the University Hospital Brno and a mixed-use zone) primarily from the perspective of public transport services. It describes the current range of available transport services in brief and development projects planned in the area of interest, including the requirements necessary for their fulfilment and their overall impact on the organisation of the public transport system. Additionally, in terms of transport technology, the thesis compares the tangential relation of individual parallel bus and trolley line variants, as their function constitutes an important element of public transport in the area of interest. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33818
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 29412
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account