Podpora pro výuku předmětu Databázové systémy II

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rejsek, Ondřej
dc.contributor.author Oravec, Lukáš
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:07:06Z
dc.date.available 2016-04-25T16:07:06Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-08-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64017
dc.description.abstract Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit SQL databázi v programu Oracle 11g, osvojit si techniky práce s SQL a komunikaci mezi databází a externím přístupem do ní z jiného programovacího prostředí. Modelová databáze spediční firmy může sloužit k přijímání požadavků na přepravu od zákazníků, k evidenci dat, řízení a sledování malé dopravní firmy. Přístup do databáze pro nejběžnější práci s daty jsem vyřešil pomocí programovacího jazyka C\# .NET. Napsal jsem dvě aplikace, první je pro zákaznický přístup do databáze a druhá slouží dispečerovi spediční firmy. Pro komplexnější práci s daty je možné využít přímo SQL příkazů, nebo programu Oracle SQL Developer, který slouží k práci s SQL databází. cze
dc.format 44 s.
dc.format.extent 926449 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Oracle 11g cze
dc.subject SQL cze
dc.subject C\# .NET cze
dc.subject Windows Forms cze
dc.subject Windows Presentation Foundation cze
dc.subject Oracle Data Provider cze
dc.subject Oracele SQL Developer cze
dc.subject spediční firma cze
dc.subject přeprava cze
dc.subject Oracle 11g eng
dc.subject SQL eng
dc.subject C\# .NET eng
dc.subject Windows Forms eng
dc.subject Windows Presentation Foundation eng
dc.subject Oracle Data Provider eng
dc.subject Oracele SQL Developer eng
dc.subject forwarding company eng
dc.subject transportation eng
dc.title Podpora pro výuku předmětu Databázové systémy II cze
dc.title.alternative Support of teaching Database systems II subject. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Drvota, Zdeněk
dc.date.accepted 2016-01-22
dc.description.abstract-translated The aim of my work is to create SQL database in Oracle 11g programme, to master its technique of work and communication between the database and its external access from another programming environment. A model database of a transport company can be used for accepting customers? transport requests, data evidence, controlling and monitoring of a small transport company. We solved the access to the database for the most common work with the help of C\# .NET programme language. I have written two applications ? the first on is for customer access to the database and the second on is for the transport company transport controller. SQL commands can be used directly for more complex work with data, or one can use programme Oracle SQL Developer, which is also good for SQL database work. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Aplikovaná informatika v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33839
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 24907
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account