Testování vlastností elektrických pohonů z hlediska kvality otáčkové regulace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Jaroslav
dc.contributor.author Gümpl, Pavel
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:06:42Z
dc.date.available 2016-04-25T16:06:42Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-05-27
dc.identifier Univerzita Pardubice (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64013
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá testováním vlastností měničů firmy Siemens z hlediska kvality otáčkové regulace při použití čidla otáček a při bez senzorového vyhodnocení otáček u pohonu se stejnoměrným motorem a asynchronním motorem. K napájení systému se stejnosměrným motorem, byl použit tyristorový reverzační usměrňovač SINAMICS DCM. V tomto systému bylo použito tachodynamo, jako senzor otáček. K řízení otáček asynchronního motoru byl použit frekvenční napájecí měnič SINAMICS Power Module 250 s řídící jednotkou SINAMICS Control Unit 240 S. V tomto systému byl použitý inkrementální encoder, jako čidlo otáček. V první části práce je vysvětlena teorie zpětnovazebního řízení otáček, princip signálů inkrementálního encoderu . V další části následuje způsob připojení čidel otáček k systémům. Je zde popsána možnost a způsob připojení čidel otáček, zhotovení propojovacích kabelů a následné oživení systémů. V závěrečné části jsou provedeny a vyhodnoceny testy na kvalitu otáčkové regulace obou zařízení. cze
dc.format 62 s.
dc.format.extent 2204802 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject tachodynamo cze
dc.subject inkrementální encoder cze
dc.subject tachodynamo eng
dc.subject incremental encoder eng
dc.title Testování vlastností elektrických pohonů z hlediska kvality otáčkové regulace cze
dc.title.alternative Testing characteristics of electric drives in terms of quality of speed control eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-01-19
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is dealing with testing of electronic converters from Siemens testing quality of speed regulation with use of speed sensor and without use of speed sensor with uniform engine and with induction engine. For charging scheme with DC motor was used reversing thyristor rectifier SINAMICS DCM. In this scheme we used tachodynamo as a speed sensor. For regulation of speed of induction motor was used frequency power inverter changer SINAMICS Power Module 250 with a control unit SINAMICS Control Unit 240 S. In this scheme was used incremental encoder as sensor of speed. In the first part of thesis is explained theory of speed control feedback and incremental encoder signal principle. In the second part we follow into the ways of connecting speed sensor into the scheme. There are explained options for connecting speed sensor, connection of cables and launching whole system. In The last part there are tests which evaluate quality of speed regulation of both schemes. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33699
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 27693
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account