Určení vhodného těžiště automobilu pro návrh řešení simulátoru překlápění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hanus, Petr
dc.contributor.author Hušek, Martin
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:06:11Z
dc.date.available 2016-04-25T16:06:11Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64007
dc.description.abstract Práce je věnována určení pozice těžiště automobilu, vhodnému umístění osy otáčení pro simulátor překlápění a těžišti osoby se sedačkou. Na začátku jsou popsány metody určení těžiště od obecného až po konkrétní metody měření u automobilu. Jedna z popsaných metod je demonstrována v praktické části. Další dva experimenty jsou zaměřeny na určení těžiště osoby se sedačkou. Toto těžiště je využito pro určení vhodného umístění osy otáčení simulátoru překlápění. cze
dc.format 45 s.
dc.format.extent 20468616 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject automobily cze
dc.subject sedadlo automobilu cze
dc.subject simulátor překlopení cze
dc.subject určování těžiště cze
dc.subject cars eng
dc.subject car seat eng
dc.subject determining the centre of gravity eng
dc.subject flip simulator eng
dc.title Určení vhodného těžiště automobilu pro návrh řešení simulátoru překlápění cze
dc.title.alternative Determining the appropriate center of gravity of car for design of flip simulator eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-01-18
dc.description.abstract-translated This thesis shows steps necessary to determine suitable position of axis of rotation of a flip simulator. We describe various methods of determination of a centre of gravity both general, and practical ones usable for a car (or its parts). We proceed with experiments which determine a centre of gravity of a car and a car seat. Obtained data are used to calculate a suitable axis of rotation for a flip simulator. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33642
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 27745
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account