Návrh na omezení fluktuace zaměstnanců ve společnosti Česká pošta, s. p.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pojkarová, Kateřina
dc.contributor.author Fikejsová, Pavla
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:05:48Z
dc.date.available 2016-04-25T16:05:48Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63995
dc.description.abstract Práce je zaměřena na omezení fluktuace zaměstnanců ve společnosti Česká pošta, s.p. Hlavním cílem práce je nalezení a návrh řešení, vedoucí k eliminaci fluktuace zaměstnanců, dále zjištění zda navrhnutá řešení jsou ekonomicky přijatelná. První část je postavena na terminologii, druhá část se zabývá analýzou současného stavu fluktuace u České pošty, s.p., ve třetí části jsou zjištěny nedostatky a slabá místa vedoucí k fluktuaci zaměstnanců, včetně navrhovaných řešení. Úkolem čtvrté části je ekonomické zhodnocení navrhovaných řešení. cze
dc.format 82 s.
dc.format.extent 2091499 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject fluktuace cze
dc.subject motivace cze
dc.subject adaptace cze
dc.subject hodnocení cze
dc.subject získávání zaměstnanců cze
dc.subject fluctuation eng
dc.subject motivation eng
dc.subject adaptation eng
dc.subject evaluation eng
dc.subject recruit of staff eng
dc.title Návrh na omezení fluktuace zaměstnanců ve společnosti Česká pošta, s. p. cze
dc.title.alternative Proposal for limitation of fluctuation of the staff in the company Česká pošta, s.p. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lamberty, Petra
dc.date.accepted 2016-01-21
dc.description.abstract-translated My diploma thesis is focused on limitation of fluctuation of the staff in the company Česká pošta, s.p. The main goal of my thesis is to find a suggestion for solutions leading to elimination of fluctuation of the emloyees and to find out whether the offered solutions are economically accepted. The first part is about specific terminology, the second one is engaged in analysis of the present situation of fluctuation in the company Česká pošta s.p., the third part finds out deficits and weak points leading to fluctuation of the staff. This part also contains some of the offered solutions. The last part is focused on economical evaluation of the offered changes. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33794
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 27931
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account