Tarifní systém společnosti České dráhy, a.s. v osobní dopravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eisenhammerová, Monika
dc.contributor.author Poláková, Lada
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:05:14Z
dc.date.available 2016-04-25T16:05:14Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63971
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na tarifní systém společnosti České dráhy, a.s. v osobní dopravě. Teoretická část práce se obecně zabývá tarifem a cenou. V další části jsou analyzovány druhy jízdného a poskytovaných slev a shrnuty výsledky statistiky prodeje jízdních dokladů a dotazníkového šetření. V závěru práce je předložen návrh možné úpravy tarifního systému společnosti a jeho posouzení. cze
dc.format 91 s.
dc.format.extent 2032816 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject společnost České dráhy a.s. cze
dc.subject tarify cze
dc.subject ceníky cze
dc.subject druhy jízdného cze
dc.subject company České dráhy a.s. eng
dc.subject tariffs eng
dc.subject price lists eng
dc.subject types of fare eng
dc.title Tarifní systém společnosti České dráhy, a.s. v osobní dopravě cze
dc.title.alternative Tariff system of the company České dráhy, a.s. in passanger transport eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-01-18
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focuses on tariff system of company České dráhy, a.s. in passanger transport. Theoretical part is generally dealing with the tariff and the price. In the next part, there are analysed types of fare and provided discounts and there are summarized results of the statistics of tickets sale and of the questionnaire survey. Eventually, there is presented the proposal of the potential tariff system adjustment and its appraisal. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33757
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 28293
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account