Zpracování distančních dat a nové přístupy v konstrukci povrchů

Show simple item record

dc.contributor.author Hovad, Jan
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:04:26Z
dc.date.available 2016-04-25T16:04:26Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015-03-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63944
dc.description.abstract Doktorská práce obsahuje návrh nového postupu pro komplexní zpracování surových dat technologie LIDAR. Navržený postup je implementován a na jeho výstupu je fotorealistický model povrchu určený k dalšímu využití v oblasti modelování a simulací. Tento nový přístup využívá všech oblastí informačních technologií včetně počítačové grafiky, datových struktur a programování, geografických informačních systémů, big data technologií, statistiky či pokročilé vizualizace. cze
dc.format.extent 8321616 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject LIDAR cze
dc.subject DSM cze
dc.subject DTM cze
dc.subject modelování cze
dc.subject simulace cze
dc.subject vizualizace cze
dc.subject algoritmus cze
dc.subject modelling eng
dc.subject simulation eng
dc.subject visualisation eng
dc.subject algorithm eng
dc.title Zpracování distančních dat a nové přístupy v konstrukci povrchů cze
dc.title.alternative Distance Data Processing and New Approaches in the Terrain Construction eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Klimešová, Dana
dc.contributor.referee Kubíček, Petr
dc.contributor.referee Pechanec, Vilém
dc.date.accepted 2015-06-22
dc.description.abstract-translated Dissertation presents a proposal of a new approach for the complex raw LIDAR data processing. Proposed approach is implemented and on its output is the photorealistic model of the surface, which is suitable for another utilization in the area of simulations and modelling. This new approach utilizes various parts of information technology, including computer graphics, data structures and computer programming, geographical information systems, big data technology, statisticsa and advanced visualisation. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Aplikovaná informatika cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32333
dc.thesis.degree-program Aplikovaná informatika cze
dc.identifier.stag 28666
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account