Studie úpravy ulic Přerovská a Kostnická Pardubice VI - Svítkov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lopour, Pavel cze
dc.contributor.author Lehmann, Tomáš
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:03:50Z cze
dc.date.available 2016-04-25T16:03:50Z cze
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-01-22 cze
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63938 cze
dc.description.abstract V bakalářské práci je zpracován návrh na úpravu a modernizaci komunikační sítě ve stávající zástavbě rodinných domů v městském obvodu Pardubice VI Svítkov. Součástí návrhu je vytvoření obytné zóny, nových parkovacích a odstavných stání, zvýšení bezpečnosti provozu a kvality pobytové funkce území v souladu s normami platnými na území České republiky. cze
dc.format 58 s. + přílohy cze
dc.format.extent 10361263 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject studie cze
dc.subject obytná zóna cze
dc.subject místní komunikace cze
dc.subject parkovací plocha cze
dc.subject zeleň cze
dc.subject study eng
dc.subject residential area eng
dc.subject local communication eng
dc.subject parking space eng
dc.subject greenery eng
dc.title Studie úpravy ulic Přerovská a Kostnická Pardubice VI - Svítkov cze
dc.title.alternative A study of adjustment in Prerovska and Kostnicka street, Pardubice VI. - Svitkov eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Borecký, Vladislav cze
dc.date.accepted 2016-02-17 cze
dc.description.abstract-translated A proposal concerning the adjustment and modernization of the road network of residential areas in the municipal district Pardubice VI Svítkov has been drawn (in bachelor thesis). A part of this proposal is to develop residential areas and new parking spaces, to increase traffic safety and quality of living in accordance with the standards applicable in the Czech Republic. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33926 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 28799 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account