NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ ULICE DĚLNICKÁ, PARDUBICE

Show simple item record

dc.contributor.advisor Borecký, Vladislav cze
dc.contributor.author Hromádko, Martin
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:03:43Z cze
dc.date.available 2016-04-25T16:03:43Z cze
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-01-22 cze
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63933 cze
dc.description.abstract Návrh dopravního řešení ulice Dělnická v Pardubicích s ohledem na bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu. Zaměření se na dopravu v klidu, obsluhy MHD a komunikací pro chodce a cyklisty. Pozornost bude také zaměřena na ověření návrhu pomocí vlečných křivek. cze
dc.format 121 str. + přílohy cze
dc.format.extent 51728347 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject místní komunikace cze
dc.subject stezka pro pěší a cyklisty cze
dc.subject chodník cze
dc.subject parkovací plocha cze
dc.subject úpravy pro nevidomé cze
dc.subject dopravní značení cze
dc.subject local roads eng
dc.subject trail for walkers and cyclists eng
dc.subject sidewalk eng
dc.subject parking area eng
dc.subject adaptations for blind persons eng
dc.subject traffic signs eng
dc.title NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ ULICE DĚLNICKÁ, PARDUBICE cze
dc.title.alternative Proposal transportation solution of Dělnická street, Pardubice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Haburaj, František cze
dc.date.accepted 2016-02-16 cze
dc.description.abstract-translated Draft traffic solution of Dělnická street in Pardubice in terms of safety for all road users. Focusing on transport at rest stops and service of public transport and roads for pedestrians and cyclists. Attention will also be focused on the design verification using towed curves. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33934 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 28599 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account